Avís Legal

Maria Luisa Pelaez Rey, és el titular de la web CORDELMONTSENY.CAT, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Camí Sant Guillem, 8, 08472 Campins (Barcelona) CIF 39894008W, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, a través del correu electrònic a marissa@cordelmontseny.cat o al telèfon 688934332.

CONCEPTE D’USUARI. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Maria Luisa Pelaez Rey, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”. Maria Luisa Pelaez Rey no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Maria Luisa Pelaez Rey no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de CORDELMONTSENY.CAT, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web CORDELMONTSENY.CAT com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT. La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Maria Luisa Pelaez Rey pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT. Maria Luisa Pelaez Rey declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per internet, per qualsevol quina sigui la causa.
Així mateix, Maria Luisa Pelaez Rey no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.
Maria Luisa Pelaez Rey no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Maria Luisa Pelaez Rey realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Maria Luisa Pelaez Rey.
2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior.

Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Maria Luisa Pelaez Rey i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Maria Luisa Pelaez Rey.
3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per Maria Luisa Pelaez Rey. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
4. Els signes distintius (marques, noms comercials) de Maria Luisa Pelaez Rey estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Maria Luisa Pelaez Rey.

COMPRA ON-LINE SEGURA. La seguretat és una prioritat per a Maria Luisa Pelaez Rey pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL. Maria Luisa Pelaez Rey mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a CORDELMONTSENY.CAT, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a Maria Luisa Pelaez Rey, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’). Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de Maria Luisa Pelaez Rey, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per Maria Luisa Pelaez Rey, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.
Maria Luisa Pelaez Rey utilitza el domini “CORDELMOENTSENY.CAT” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: cor.delmoentseny@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.
Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “COR” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de Maria Luisa Pelaez Rey.
Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’. Enviï un correu electrònic a l’adreça info@cordelmontseny.cat i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@cordelmontseny.cat i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce. S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.
Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:
“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.